Produkter från nicopia.se

076-107 64 90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Tel: 076-107 64 90
  • E-post: [javascript protected email address]

 

Vi sammarbetar med de etablerade tillverkarna av elinstallationsmaterial:

CE-märket

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv.

CE-märketCE-märket gäller de flesta produkter som säljs inom EES-området, oavsett var de är tillverkade. Produkter som tas in från länder utanför EES-området måste också vara CE-märkta. Märkningen spelar en nyckelroll för frihandeln och harmoniseringen av regler inom EES. Tack vare märkningen kan varorna cirkulera fritt på den så kallade inre marknaden i EU.

Vilka produkter ska CE-märkas?

Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten. CE-märkningen gäller bara för produkter som faller under något av de så kallade "Nya metoden direktiven".

Utöver dessa finns ett flertal andra direktiv. Vissa av dem kräver CE-märkning, andra inte. Vilka direktiven är och vilka tillämpningsområden de har kan läsas i Annex 6 i Europeiska kommissionens "Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and Global Approach". 

Importerade produkter följer samma regler. Det är importörens och/eller den som sätter produkten på marknaden som ska se till att produkten är CE-märkt på ett korrekt sätt

Källa: ELSÄKERHETSVERKET