Nicopia Electric AB

Välkommen till nicopia.n.nu

Elinstallatör, Konsult.

RING för konsultation Tel:  076-107 64 90  eller 

sänd E-mail : [javascript protected email address]

Nicopia.n.nu

Auktoriserad elinstallatör ABL


ford-focus-electric.jpg

Vi arbetar med: Konsultation inom elsäkerhet.
 
Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft.

Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Reglerna som tidigare fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel finns nu i en och samma elsäkerhetslag med en kompletterande elsäkerhetsförordning. De regler som tidigare fanns i starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel förändras inte till sitt innehåll. Inte heller anläggningsinnehavarnas ansvar förändras med anledning av reformen.

Lag, förordning och föreskrifter

Den nya elsäkerhetslagen kompletteras med detaljerade bestämmelser i förordning och myndighetsföreskrifter. Därför har regeringen beslutat om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har tagit fram nya föreskrifter för elinstallationsarbete, elinstallationsföretag och auktorisation.

De som utför elinstallationsarbete omfattas av följande regler efter den 1 juli 2017:

 
 

 

OBS, Nya regler efter 2017-07-01

 

 

E-post:  

borjeandersson@gmail.com

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)