Nicopia Electric AB

Välkommen till nicopia.n.nu

http://www.nicopia.n.nu/vader-i-nykoping

Elektriker, Elinstallatör, Senior konsultant  i NYKÖPING

Söker du en Elinstallatör, Konsult?

RING för konsultation Tel:  076-107 64 90  eller 

sänd E-mail : [javascript protected email address]

Nicopia.n.nu

Auktoriserad elinstallatör ABL

Säker el och energioptimering är vårt bidrag till en bättre miljö


ford-focus-electric.jpg

Vi arbetar med: Konsultation
 
 
 
 

Vad du får göra själv med el hemma?

Rätt kunskap är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har rätt kunskap hur du ska göra.

Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.

Ta inga risker när du gör eljobbet själv

Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador. Chansa aldrig, ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

Stäng av strömmen innan du börjar

Oavsett vilket slags elarbete som du ska utföra så ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickproppen om det är en apparat du tänker arbeta med. Rör elarbetet delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren.

Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar. Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på strömmen under tiden som du arbetar.

Elarbeten du får göra själv (och några goda råd på vägen...)

Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring

Om proppen går på nytt finns det ett fel som måste åtgärdas. Kontakta en elinstallatör om du inte själv kan hitta felet. Trasiga proppar ska slängas – försök aldrig att reparera dem.

Byta glödlampor

Se till att den nya lampan inte har högre effekt än den som anges på armaturen, till exempel:  ”Max 60 W”. Var även noga med att följa övriga anvisningar som finns på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av toppförspeglade lampor och halogenlampor.

Montering av skarvsladdar

jordtecknetOm du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera den grön-gula skyddsledaren så att den verkligen sitter fast ordentligt på rätt ställe Den får aldrig anslutas till någon annan anslutningsskruv än den som är försedd med en jordsymbol.            

Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar

Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. Det är generellt inte tillåtet att byta ut en ojordad stickpropp mot en jordad. Enda undantaget från denna regel är anslutningssladden till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. (Behöver du byta stickpropp på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)

Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A)

Var försiktig. Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren. Kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget innan du börjar jobbet.

Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen

Bryt spänningen och kontrollera att det verkligen är spänningslöst. Kontrollera att den armatur du sätter upp inte har några skador eller är trasig på något sätt. Var noga med att ansluta eventuell skyddsjord på ett korrekt sätt.

Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer.
  • Installation av golvvärme och värmekabel.
  • Byte från ojordat vägguttag mot jordat.
  • Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
  • Förläggning av kabel i mark.

 

Läs mer om vilka elarbeten du får och inte får göra själv i Elsäkerhetspocketen och i ELSÄK-FS 2007:2 med ändringsföreskrift ELSÄK-FS 2010:4. Du hittar publikationerna i Elsäkerhetsverkets publikationsshop.

OBS, Nya regler efter 2017-07-01